Çerezler (Gizlilik ve Çerez Politikası), Gymsoft™ Website Gymsoft™ Platform içeriğini ziyaretçi bazında kişiselleştirmek, ziyaretçilere en iyi kullanıcı deneyimi sunmak ve kullanıcı trafiğini analiz edebilmek için kullanılmaktadır.

Kabul et
GYMSOFT KULLANIM VE SATIŞ SÖZLEŞMESİİÇİNDEKİLER ;


Taraflar Sözleşmenin Konusu
Sözleşmenin Süresi
Ücret ve Ödemeler
Hizmet
Mülkiyet
Tarafların Hak ve Sorumlulukları
Mücbir Sebepler
Uyuşmazlık ve Sözleşmenin Fesh
Cayma
EK-1: Sözleşmeden Cayma Formu


TARAFLAR

İşbu sözleşmenin sağlayıcı tarafı Gymsoft Spor Merkezi Teknolojileri’dir. Kullanıcı ve/veya alıcı taraf ( Gymsoft ürünleri ve lisans hakkı satın alan/kullanan)’dır.


İşi Yaptıracak Olan Şirket ve Yetkili Kişi Bilgileri (MÜŞTERİ)

Firma Adı:
Adres :
V.D. :
V.D. No :
Telefon :
Faks :


İşi Yapacak Olan Şirket ve Yetkili Kişi Bilgileri 

İsim : ALİCAN VARDAR
Firma Adı : GYMSOFT SPOR MERKEZİ TEKNOLOJİLERİ
V.D. : Karşıyaka V.D
V.N : 53908132922
 


SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme kullanıcı/alıcı tarafından talep edilen ürün, hizmet ve/veya yazılımın Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri tarafından sağlanması üzerine imzalanmıştır. Sözleşme genel hükümler içermektedir. Belirli bir ürün ve yazılımın satışına dair imzalanan sözleşmeler ile uyum içerisindedir. Ek 1 sözleşmesinde ürün ve fiyat bilgisi yer almaktadır. Ancak bu genel kullanım ve/veya satış sözleşmesinde Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri ile alıcı/kullanıcı arasındaki ticari ilişkiler ve/veya satışa dair genel koşullar düzenlenmektedir.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Turnike sistemi, spor salonu yönetim sistemi (web tabanlı yazılım hizmeti), geçiş kartı, kart okuyucu ve benzeri donanımsal ürünlerin satışına ilişkin olarak; alıcı ve/veya kullanıcı sözleşmeyi imzaladığı an ödeme yükümlülüğü altına girer ve ödeme gerçekleştiğinde satışta söz konusu olan donanımsal ürünlerin mülkiyeti alıcıya geçer. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Yine 9. maddeye göre;

Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.ÜCRET VE ÖDEMELER

Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri tarafından sözleşme tarihinde ve/veya önceden kullanıcıya yazılı (her türlü basılı materyal veya dijital metinler) ve/veya sözlü (telefon görüşmesi, yüz yüze görüşmeler) olarak bildirilen ve işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte güncellenerek tebliğ edilen fiyatlandırma ve ödeme koşulları kabul edilmiş sayılır.

Peşinat iş başlangıç tarihinde ifa edilir. Peşinatta meydana gelen gecikme, teslim süresine de eklenecektir. İkinci ödeme teslimat yapıldığı gün olacaktır. Bu ödeme yapılmadan Gymsoft yazılım ürünü kullanım hakkı firmaya teslim edilmez.

Alıcı/kullanıcı İzmir dışında ise kart ve cihaz benzeri donanım ürünleri ücreti ödendikten sonra kargoya verilir. Kargo müşteriye ulaştığı zaman geriye kalan bakiyesini ödedikten sonra alıcı/kullanıcı yazılım ürünü kullanım şifrelerini alır.

Ödeme yöntemine ve ödeme miktarına ilişkin alıcı/kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler konusunda bize bilgilendirme yapılmazsa, hizmetin kesintiye uğramaması için ödeme bilgilerini güncellemeyi denemek üzere kredi kartı sağlayıcısı tarafından desteklenen programlara katılabiliriz. Alıcı/kullanıcı edindiğimiz güncellenmiş bilgilerle hesabını faturalamaya devam etme yetkisini bize verir.

Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için alıcının/kullanıcının açık onayının ayrıca alınması zorunludur.
Alıcının/kullanıcının açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı alıcı/kullanıcı bir ödemede bulunmuş ise, satıcı veya sağlayıcı bu ödemelerin iadesini derhal yapmak zorundadır.HİZMET

İşbu sözleşme gereği kullanıcı taraf ilgili Gymsoft yazılım ürünü ve/veya ürünleri için kişiye özel bir kimlik bilgisi ve şifresine sahip olarak kullanım hakkı elde edecektir (web tabanlı yazılım hizmeti). Ürün ve/veya ürünlerin mülkiyeti tamamen Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri’ne aittir. Kullanıcı kendisine özel olarak verilen kimlik bilgisini ve numarasını üçüncü kişi, kuruluş ve/veya taraflar ile paylaşamaz, bu taraflara geçici süreliğine de olsa kullandıramaz. Bu şartlar ihlal edildiğinde kullanıcı taraf hakkında yasal işlem başlatılmasını peşinen kabul etmiş sayılır.  İşbu şartlara ve yasalara uyuma tabi olmak suretiyle hizmetlere erişilebilir ve hizmetler kullanılabilir.DUYURULAR

Kullanıcı yazılım ürünleri ile alakalı yenilenen hizmet koşulları hakkında Gymsoft yazılım sistemi üzerinde kullanıcı ara yüzü vasıtasıyla duyurular sekmesinde açıklanan yeni koşulları takip etmekle yükümlüdür. Yeni koşullara 14 gün içerisinde noter huzurunda itiraz etmediği takdirde yeni hizmet koşullarını kabul etmiş sayılır. MÜLKİYET


Fikri Mülkiyet: Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri kullanıcıya/alıcıya sağlanan yazılım ürünlerinin yasal olarak tek sahibidir. Bütün patent ve fikri haklar işbu sözleşme kapsamında saklı tutulacaktır.

Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri tarafından üretilen donanımsal ürünlerin bütün patent ve fikri hakları işbu sözleşme kapsamında saklı tutulacaktır

Sizin İçerikleriniz: Sistem içerisinde oluşturduğunuz içeriklerinizle ilgili tüm hakları ve mülkiyeti saklı tutarsınız. İçeriklerinize dair herhangi bir mülkiyet hakkı talebinde bulunulmayacaktır. Verileriniz daha iyi hizmet ve/veya ürünler geliştirebilmek adına analiz amaçlı kullanılabilir. 

Gymsoft Yönetim yazılımı dâhilinde ve/veya başka herhangi bir şekilde ortaya çıkan, sizin tarafınızdan sunulan veriler araştırma & geliştirme programları dâhilinde işlenebilir ve bu süreçler sonucunda ortaya çıkan fayda ve sonuçlar Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri’nin mülkiyeti dâhilindedir. 

Ancak şahsi, kurumsal verileriniz size aittir ve hiçbir şekilde üçüncü tarafların kullanımına açılmayacaktır.

Hizmetlerle ilgili olarak veri madenciliği veya benzeri veri toplama ve çıkarma yöntemlerini kullanma ya da (server) sunucuların performansını düşürecek şekilde programlar kullanma, yazılım programının işleyişini bozacak şekilde (otomatik veri toplama yazılımı ve benzeri kötü amaçlı yazılım) kötü amaçlı girişimlerde bulunma kesinlikle yasaklanmıştır.

Bu şartlar ihlal edildiğinde kullanıcı her türlü mahkeme yolunun açık olduğunu peşinen kabul eder ve ortaya çıkacak maddi manevi zararı üstlenir.TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI


GARANTİ

Garanti, sözleşme tarihinden itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi bir yıl olacaktır. Garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya yazılımın çalışmaması durumunda 14 (on dört) iş günü içinde müdahale edip çalışır duruma getirilmesi esnasında Gymsoft tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

Gymsoft yazılım ürünü müşteriye teslim edildikten sonra müşteriden kaynaklanan bir sorun gelişirse yardım yapılması ücrete tabidir.

Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri yıllık belirli bir aidat karşılığında kullanıcının işletmesine özel açılan lisans ve turnike sistemine ait olan haklarını korumasını taahhüt eder. Bu hizmetler için talep edilen lisans ve kasko ücreti sözleşme başlangıcında kullanıcı tarafa beyan edilir ve ödeme yapılarak şartlar kabul edilmiş sayılır. Aidat (lisans) ve kasko ücretleri enflasyon ve döviz kuruna bağlı olarak yeniden belirlenir ve yıl içinde değişkenlik gösterebilir. Alıcı ve/veya kullanıcı aidatı (lisans) ücretini her yıl vadesinden önce veya vadesinde tam ve eksiksiz bir biçimde ödemekle yükümlüdür. Kasko ödemesi yapmak istemeyen kullanıcılar ilerleyen yıllarda kasko programına tekrar dönüş sağlayamayacağını kabul ve taahhüt eder. Ödeme yapılmadığında ürün ve hizmetler garanti kapsamı dışına çıkar ve alıcı/kullanıcı bu durumu önceden kabul etmiş olur. Ürünler ve yazılım testlere tabi tutulduktan sonra kullanıma sunulur. Buna rağmen kullanıcı hatası olmayan durumlarda ürün ve/veya yazılım için garanti süreci işler. 

Bunun dışındaki hallerde ürün ve hizmetler garanti kapsamı dışına çıkar. Seferberlik, savaş, deprem, yangın ve sel gibi mücbir sebep barındıran durumlarda ürün ve hizmetler garanti kapsamı dışındadır. Bu tür hallerde ürün ve hizmetler için kasko gibi ek koruma tedbirleri almak alıcı/kullanıcının sorumluluğundadır


ÜRÜN

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. maddesi 4. Fıkrası gereğince satıcı (Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri), taşıyıcı firma aracılığıyla donanımsal ürünlerin teslimini gerçekleştirdiğinde ödeme süreci ile başlayan mülkiyet devri sonlanmış olur. Alıcı ve/veya yasal temsilcisi taşıyıcı firma temsilcisinin teslim tutanağına imza attığı anda taşıyıcı firmadan ürünleri tam, sağlam ve eksiksiz aldığına dair beyanda bulunmuş olur. Bu andan itibaren Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri sorumluluk kabul etmez.

Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Alıcının, Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri’nin belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

Yazılım ürünlerinin -adres değişiklikleri haricinde – aynı mükellefe ait başka bir iş yerine devri, iş yerinin devri, işyeri varlığının yasal açıdan sona erip daha sonra aynı mükellefe ait yeni bir işletme olarak faaliyetlere başlaması durumlarında yeniden kurulum yapmalıdır. Tekrar kurulum için Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri yeni bir iş yerine ilk defa kurulum yapıyor olacağından kurulum ücreti talep eder.

Ürünler “son hali” şeklinde sunulmaktadır. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, ihlalde bulunmama, ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler de dâhil olmak üzere, açık veya zımni tüm garantileri reddederiz. Hizmetlere dâhil olan içeriklerle ilgili taahhütte bulunmayız. Sağlayıcı olarak; 

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürün, hizmetler ve/veya yazılımın gereksinimlerinizi yüzde yüz karşılayacağı ya da sürekli kullanılabilir, kesintisiz, zamanında, güvenli ya da hatasız olacağı;

Ürün, hizmetler ve/veya yazılımdan elde edilebilecek sonuçların her zaman etkin, doğru ya da güvenilir olacağı; 

Ürün, hizmetler ve/veya yazılımın tüm beklentilerinizi karşılayacağı ya da 

Ürün, hizmetler ve/veya yazılımdaki tüm kusurların anında ve tamamen düzeltileceği ile ilgili olan tüm garantileri de reddederiz. 


SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Size veya başkasına karşı öngörülebilir olan veya olmayan kullanım, veri, iyi niyet ya da kâr kaybı sonucunda oluşanlar ve sözleşmenin veya garantinin ihlali, ihmal ya da benzeri haksız eylemler dâhil olmak üzere herhangi bir yükümlülük teorisini temel alanlar veya hizmetleri ya da yazılımı kullanmanızdan veya bunlara erişiminizden kaynaklanan ya da buna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü hak talebinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere özel, arızi, dolaylı, neticede oluşan ve cezai bir zarardan (söz konusu zararların ortaya çıkma olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsak dahi) sorumlu değiliz. 

BİLGİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Satıcı veya sağlayıcı, bu yönetmelik kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.

Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi (yazılım ve benzeri) malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür. 


ALICI/KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Gymsoft spor salonu yazılımını kullanımı için verilen talimatlara uygun kullanmak.

Gymsoft kullanımı için verilecek şifreyi muhafaza etmek ve başka kişi veya kişilerle paylaşmamak, bu şifrelerin 3. şahıslarla paylaşılması halinde oluşabilecek zararın tamamından müşteri sorumludur

Bu durumda ayrıca müşteriye herhangi bir geri ödeme olmaksızın müşterinin kullandığı yazılımın lisans hakkı da iptal olacaktır.

Ödemeleri eksiksiz olarak gününde yapmaktır. Müşteri ödemeleri gününde yapmadığı takdirde, Gymsoft'un hiçbir ihtarda bulunmadan, yazılımı bloke etmesi ve alacağını tahsil için yasal yollara başvurma hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

Firmamızdan gelen kart tasarımında kullanılacak logo, yazı vb. dosyaların olduğu mail veya mesajı 3 gün içinde müşterinin hazırlayıp mail adresimize ya da whatsapp hattımıza göndermesi, göndermediği takdirde teslim süresinin müşteri taraflı gecikmeden dolayı uzayacağı ve ödeme tarihinde bir değişiklik olmayacağını kabul eder. 

Gymsoft Extreme yazılımı ve Gymsoft Turnike sistemlerinde yalnız Gymsoft marka üye geçiş kartı vb. geçiş anahtarları, mobilkart, sms vb. ürünler kullanılır.Başka marka ürünler Gymsoft ile çalışmaz.

Gymsoft kullanıcıları, web sitesi dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gymsoft, kullanıcılar tarafından Gymsoft'a iletilen veya web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Gymsoft’un yazılı onayı olmadan, kullanıcı sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.


KONTENJAN VE SÜRE

Gymsoft tarafından her sipariş için bir iş başlangıç tarihi verilip sözleşmede belirtilecektir.

Gymsoft spor salonu yazılımı için gereken süre iki haftadır. Bu süre işin başlangıç tarihinde başlar. 

Müşteri, iş başlangıç tarihine kadar kart tasarımında kullanılacak logo, metin ve benzeri dokümanları hazırlamaktan sorumludur. Dokümanların gecikmesi halinde geçen süre, yazılım ve kart teslim tarihine eklenecektir.

Sözleşme süresi bir yıl olup, müşteri bir yıllık sürenin dolmasından en az 30 gün önce yazılı olarak sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildirmediği takdirde, işbu sözleşme yıllık kullanım ücreti hariç bir yıl daha otomatik olarak uzar.  Müşteri, her yıl belirlenen yıllık kullanım bedelini ödediği takdirde yazılımı kullanmaya devam edecektir.

Kullanıcı yıllık aidatını ödemediği takdirde işbu sözleşme kendiliğinden fesih olur.


MÜCBİR SEBEPLER

Deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afet; savaş, sıkıyönetim, seferberlik, kısmi seferberlik, olağanüstü hal, askeri müdahale, kitlesel çapta terör eylemleri, kitlesel sanal korsan saldırıları, siber korsan saldırıları ve benzeri öngörülemeyen, kontrol edilmesi zor ve/veya imkânsız olan, sağlayıcı tarafın etkisi ve kontrolü dışında gerçekleşen durumlarda Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri sözleşmede belirtilen bütün hizmet ve taahhütleri yerine getirmeyi durdurabilir ve/veya askıya alabilir.


UYUŞMAZLIK VE SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Bu sözleşmede meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar bu sözleşmenin 1. sayfasında yazılı adreslerinin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Adres değişikliği karşı tarafa iadeli taahhütlü mektupla bildirilmedikçe hüküm ifade etmez ve bu durumda sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır.

Gymsoft Yönetim Bilişim Sistemleri’ne vadesinde ödenmeyen borç olursa (fatura ve benzeri) tüm hizmet durdurulur ve sözleşme feshedilerek yasal takip başlatılır.2 yıl aidat (lisans ücreti) ödenmediği takdirde sözleşme sona erer. Kullanıcı/alıcı ürün ve/veya hizmeti yeniden satın almak zorundadır.


CAYMA

Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 15. maddesi ğ. fıkrası; “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.” gereği kullanıcı/tüketici yazılım kullanım ücretinin geriye yönelik olarak iadesini talep edemez.

Müşteri kart tasarımına onay verdikten sonra kartlar baskıya alınacağından dolayı işin iptalini istemesi durumunda anlaşma bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Müşteri sözleşme tarihinden sonra eğer kart tasarımı baskıya girmemişse iptal edebilir. Bu durumda, kendisine kesilen faturaları iade eder.

Müşteri sözleşme tarihinin üzerinden iki haftadan fazla zaman geçtiği halde sözleşmeyi iptal etmek istediğinde, yapmış olduğu ödemeyi tazminat bedeli olarak Gymsoft’a bırakmayı kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin iptal edilmesi halinde, müşteri Gymsoft yazılım ürününü teslim alamayacağını kabul ve beyan eder.
Sözleşmeyi okudum, anladım ve kabul ediyorum.İşbu sözleşme Bilgisayar ve internet servis hizmetleri sağlayıcısı olan Gymsoft ile Müşteri arasında;


EK-1: SÖZLEŞMEDEN CAYMA FORMU

(Alıcı/kullanıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
Tüketicinin adı ve soyadı:
Tüketicinin adresi:

NOT: Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurulup gönderilecektir.

Alıcı/Kullanıcı/Tüketicinin imzası (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)


Gymsoft Logo
Gymsoft®
Çözüm Merkezi Gymsoft çözüm merkezi 0 850 304 1912
Tüm hakları saklıdır © 2024
* Gymsoft haber vermeksizin ürün özelliklerinde ve fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Özellikler ülke ve model bazlı olarak farklılık gösterebilir. * Ürün rengi, ek donanım ve yazılım ülke ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir. * Diğer adlar ve markalar, ilgili hak sahiplerine aittir.